Bildiri Yazım Kuralları

YAZIM KURALLARI

 1. 14. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumunda sunulacak bildiriler, daha önce hiçbir yerde sunulmamış ve yayımlanmamış özgün metinler olmalıdır.
 2. Bildiri tam metinleri dunyadiliturkce@alanya.edu.tr e-posta adresine belirtilen tarihler arasında gönderilmelidir.
 3. Bilimsel ölçülere göre hazırlanmış en az 250 sözcükten oluşan bildiri özetleri, internet sayfamızda yer alan “Sempozyum Bildiri Yazım Kuralları”na uygun biçimde doldurularak dunyadiliturkce@alanya.edu.tr e-posta adresine gönderilmelidir. Bildiri özet ve tam metinlerinde Türkçe ve İngilizce özet, anahtar sözcükler (3-5 sözcük) yer almalıdır.
 4. Yazar ya da yazarların isimleri yazı başlığının hemen altında sağa dayalı şekilde verilmeli, ayrıca yıldız dipnot şeklinde (*) unvan, kurum ve iletişim bilgileri 10 punto, tek satır aralığında belirtilmelidir.
 5. Metinlerin yazımında Türk Dil Kurumunun “Yazım Kılavuzu” esas alınmalıdır.
 6. Bildiri özet metinleri yazı tipi Times New Roman, 11 punto, satır aralığı 1, paragraf öncesi ve sonrası aralık 6nk seçilmelidir. Metin iki yana yaslı olarak düzenlenmelidir.
 7. Bildiri ana metni için yazı tipi Times New Roman 12 punto olmalı; satır aralığı 1.15, paragraf aralığı önce 6nk, sonra 6nk seçilmeli ve metin iki yana yaslı şekilde düzenlenmelidir.
 8. Makalenin başlığı ilk harf büyük, kalın, Times New Roman, 14 punto, satır aralığı 1.15, paragraf aralığı önce 6nk sonra 6nk olmalıdır. Birinci düzey alt başlıklar ilk harfler büyük, sola yaslı, kalın, Times New Roman, 11 punto, satır aralığı 1.15, paragraf aralığı önce 12nk, sonra 6nk; ikinci düzey alt başlıklar (ilk harfler büyük, sola yaslı, kalın, italik, Times New Roman, 11 punto, satır aralığı 1.15, paragraf aralığı önce 12nk, sonra 6nk); üçüncü düzey alt başlıklar (ilk harfler büyük, sola yaslı, italik, Times New Roman, 11 punto, satır aralığı 1.15, paragraf aralığı önce 12nk, sonra 6nk) olmalıdır.
 9. Metin içerisinde yer alan tablonun ismi ilk harfler büyük, sola yaslı, italik, Times New Roman 11 punto, satır aralığı 1.15, paragraf aralığı önce 0 nk, sonra 0 nk ve tablonun içeriği Times New Roman 10 punto, satır aralığı 1,paragraf aralığı önce 0nk sonra 0nk -ihtiyaç duyulması hâlinde tablo içeriği 8 puntoya kadar küçültülebilir.
 1. Metin içerisinde yer alan şekillerin ismi ilk harf büyük, ortalanarak, italik, Times New Roman 11 punto, satır aralığı 1.15, paragraf aralığı önce 0 nk, sonra 0 nk olmalı ve şekil sayfaya ortalanarak yerleştirilmelidir.
 1. Bildiri metni dipnot ve kaynakçası APA usulüne uygun olarak yazılmalıdır.  
 2. Kaynaklar iki yana yaslı, yazı tipi Times New Roman, 11 punto, satır aralığı 1.15, paragraf aralığı önce 6nk, sonra 6nk, paragraf girintisi 1,25 cm olarak düzenlenmelidir.
 3. Sempozyumdan sonra katılımcılara metinlerini düzenlemeleri için 10 günlük bir süre tanınacaktır.