14. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu

Değerli Bilim İnsanları,

 

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi bünyesinde millî kimliğimizi daha güçlü kılacak bilim, kültür, sanat ve spor etkinliklerine önem vermekteyiz. Bu doğrultuda Türkçemizin dünya dili oluşunun ilmî temellerini sağlamlaştırmak ve bu alanda çalışan bilim insanlarının etkileşimini güçlendirmek adına Türkçemize olan gönül borcumuzu bir nebze de olsa ödeyebilme sorumluluğunu taşıyoruz.

 

800 yılı aşkın aralıksız Türk İslam medeniyetine ev sahipliği yapmakta olan Alanya’nın ve fatihi Alaaddin Keykubat’ın adını taşıyan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğü olarak gün geçtikçe daha da güçlendirme gayreti içerisinde olduğumuz kurumlarımız; “ALKÜ TÖMER” ve bünyesinde lisans, yüksek lisans ve doktora programlarını yürüten “Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı” öncülüğünde, Türkçenin yüksek medeniyet tasavvurumuzun özü olduğu bilinciyle gerçekleştirdiğimiz çalışmalara bu yıl güzide bir etkinlik daha ekleyerek “14. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu”na ev sahipliği yapacak olmanın kıvanç ve mutluluğu içerisindeyiz.

 

Yaklaşık 12 milyon km2’lik bir alanda, birbirine uzak veya yakın lehçeleri konuşulan ve yazı dili olarak kullanılan Türkçe, çok geniş bir coğrafyada, ana dili olarak 330 milyonu aşkın konuşan sayısı ile dünyanın en çok konuşulan dilleri arasındadır. Ancak Türkçemiz sadece nicel değerlerle değil, dünya mirasına kültürde, sanatta, bilimde ve felsefede sunduğu güçlü örneklerle de insanlığın gelişimine katkı sağladığı için bir dünya dilidir.

 

En kıymetli hazinemiz, ortak şuurumuz ve millî hafızamız olan Türk dili ve tarihinin araştırılması için önemli adımlar atan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, “Türk dili Türk milleti için kutsal bir hazinedir. Çünkü Türk milleti geçirdiği sayısız felaketler içinde ahlakının, geleneklerinin, hatıralarının, çıkarlarının, kısaca bugün kendi milliyetini yapan her şeyin dili sayesinde korunduğunu görüyor. Türk dili Türk milletinin, kalbidir, zihnidir.” diyerek Türk dilinin, Türk tarih ve kültürünü yansıtan en önemli araç olduğunu dile getirmiştir. Atatürk, bu sözleri ile Türk dilinin araştırılmasının, incelenmesinin ve “bilinçle işlenmesinin” yalnızca bir dil meselesi olmadığını vurgulamış ve Türk dili araştırmalarını, tarihî gerçekliğe, pozitif bilime hizmet etmesi bakımından çok önemli bir görev olarak addetmiştir. Bu minvalde, mesailerini ve kıymetli emeğini Türkçe üzerine çalışmalara harcayan siz değerli bilim insanlarının katılımları ile gerçekleştireceğimiz 14. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, millî kimliğimize hizmet noktasında çok önemli bir vazifenin yerine getirilmesi için fırsat kapısını bir kez daha aralamaktadır. Bu fırsat ile Türkçenin gelişimine katkı sağlayan dünyanın dört bir yanındaki araştırmacıları bir araya getirerek gelecekteki ortak çalışmalara da zemin hazırlama gayreti içerisindeyiz.

 

Türkçemiz adına bu kıymetli vazifenin yerine getirilmesinde katkılarınızı beklediğimiz “14. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu”na katılımınızı bekler, saygılarımızı sunarız.

 

Sempozyum Düzenleme Kurulu